Jak włączyć obsługę skryptów JavaScript w przeglądarce?

Do obsługi niektórych serwisów, w przeglądarce należy włączyć obsługę skryptów JavaScript. Aby to zrobić:

Internet Explorer (6.0 PL)

 1. Wybierz menu „Narzędzia”.
 2. Kliknij polecenie „Opcje internetowe”.
 3. Kliknij zakładkę „Zabezpieczenia”.
 4. Kliknij przycisk „Poziom niestandardowy”.
 5. Przewiń okno do pozycji „Obsługa skryptów”.
 6. Pod pozycją „Wykonywanie aktywnych skryptów” wybierz opcję „Włącz” i kliknij przycisk „OK”.

Mozilla Firefox (1.5)

 1. Wybierz menu „Narzędzia”.
 2. Kliknij polecenie „Opcje”.
 3. Wybierz ikonę „Treść” na górnym pasku nawigacyjnym.
 4. Zaznacz pole wyboru „Włącz obsługę języka JavaScript” i kliknij przycisk „OK”.

Apple Safari (1.0)

 1. Wybierz menu „Safari”.
 2. Kliknij polecenie „Preferences” (Preferencje).
 3. Kliknij pozycję „Security” (Zabezpieczenia).
 4. Zaznacz pole wyboru „Enable JavaScript” (Włącz JavaScript).

Zdarza się, że aktualizacje oprogramowania mogą powodować zmiany ustawień dotyczących skryptów JavaScript, dlatego warto sprawdzić, czy obsługa JavaScript jest nadal włączona.

Jeżeli pomimo sprawdzenia, czy obsługa JavaScript jest włączona w przeglądarce, nadal występują problemy z serwisów, prosimy sprawdzić, czy na komputerze jest zainstalowana zapora sieciowa lub inne oprogramowanie zabezpieczające.