W jaki sposób wykonać zrzut ekranu?

Osoba z pomocy techniczne może poprosić Cię o przesłanie zrzutu ekranu, niezbędnego do rozwiązania problemu. Do wykonania zrzutu ekranu, należy:

Użytkownicy komputerów typu PC:

  1. Podczas wyświetlania witryny, której dotyczy problem naciśnij klawisz PrtScrn lub Print Screen, zazwyczaj znajdujący się w górnej prawej części klawiatury.
  2. Otwórz program Microsoft Paint (kliknij przycisk Start, polecenie Wszystkie programy, folder Akcesoria, polecenie Paint).
  3. W programie Paint kliknij polecenie „Wklej” w menu Edycja.
  4. Jeśli zrzut ekranu zostanie wyświetlony w programie Paint, w menu Plik kliknij polecenie „Zapisz jako”.
  5. W menu rozwijanym „Zapisz w” u góry wyświetlonego okna dialogowego wybierz Pulpit jako miejsce zapisu pliku.
  6. W polu „Nazwa pliku” wpisz „zrzut.jpg”, na liście rozwijanej „Zapisz jako typ” kliknij format JPEG, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Użytkownicy komputerów z systemem Mac OS X:

  1. Otwórz aplikację „Grab”, zazwyczaj dostępną w menu Applications -> Utilities (Aplikacje -> Narzędzia).
  2. Kliknij pozycję Capture -> Window (Przechwyć -> Okno).
  3. Kliknij okno, którego zrzut ekranu chcesz wykonać.
  4. Zapisz zrzut ekranu jako plik „zrzut.jpg”.

Jeśli korzystasz z systemu Mac 9.x lub starszego, podczas przeglądania witryny, której dotyczy problem naciśnij klawisze „Command+shift+3″. W ten sposób utworzysz plik na pulpicie (zazwyczaj mający nazwę „picture1.png”).

Po wykonaniu powyższych kroków zapisany zrzut ekranu można przesłać jako załącznik, w wiadomości email i wysłać do pomocy technicznej.