Klucze publiczne do autoryzacji po SSH

Aby udostępnić nam dostęp do swojego serwera dedykowanego, należy dodać klucz publiczny do serwera. Ta forma dostępu zabezpiecza Twój serwer przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz.
Uwaga! Pod żadnym pozorem nie należy przesyłać haseł przez pocztę elektroniczną lub inne komunikatory.
Klucze publiczne
Wspieramy dwa rodzaje kluczy: klucze RSA oraz DSA.

  • RSA: Public key
    The key fingerprint is: a5:40:c1:3b:37:3d:8f:bd:7b:aa:27:cf:b3:22:7c:80
  • DSA: Public key
    The key fingerprint is: 1b:f7:66:74:e3:a1:ba:70:dd:a9:77:61:86:a5:ea:fe

Aby uzyskać informacje odnośnie dodawania kluczy, prosimy o kontakt.