Polityka poufności i bezpieczeństwa

TeamLab szanuję Twoje prawo do prywatności kiedy korzystasz z serwisu i komunikujesz się z nami elektronicznie. Używamy wszelkich niezbędnych środków, aby dane kontaktowe i treści zapytań jakie nam przekazujesz, były bezpieczne.

Przed przekazaniem nam jakichkolwiek wrażliwych danych, jesteśmy otwarci do podpisania umowy poufności (NDA – Non-Disclosure Agreement).

Chcielibyśmy poinformować Cię, że wszelkie dane wysyłane z tej strony przesyłane są wyłącznie do firmy TeamLab Piotr Plenik, zarejestrowanej przez prezydenta m. Warszawy pod nr 466764 i nie są nigdzie przekazywane.

Wszelkie formularze umieszczone na naszej stronie zawierają dane kontaktowe, treść zapytania i informacje o osobie nawiązującej kontakt. Dane te są wykorzystywane do przesyłania nadawcy informacji o działalności firmy TeamLab oraz oferty handlowej dot. treści zapytania. Przesyłanie informacji jest dobrowolne.

Jeśli masz jakiekolwiek prośby dotyczące Twoich danych lub jakiekolwiek zapytania dotyczące stosowanych praktyk, skontaktuj się proszę z TeamLab poprzez formularz kontaktowy.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, istnieje możliwość podpisania przedwstępnej umowy na ochronę informacji niejawnej.


Polityka bezpieczeństwa danych

TeamLab przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa wszystkich danych zgromadzonych w systemie. Stosowane przez nas zabezpieczenia w Panelu Klienta wzorowane są na sprawdzonych systemach bankowych, dlatego wykorzystujemy:

* bezpieczną transmisję danych z użyciem protokołu HTTPS
* szyfrowanie danych z użyciem algorytmu SSL
* zabezpieczenie dostępu poprzez hasło

Protokół HTTPS i algorytm SSL
Zanim zalogujesz się do panelu klienta, sprawdź czy na pasku przeglądarki pojawia się protokół HTTPS. w trakcie połączenia z bezpieczną witryną, adres wyświetlany w przeglądarce powinien zaczynać się od liter https://, w miejsce tradycyjnego początku http://.

Zwrócić również uwagę na pasek stanu okna przeglądarki (prawy dolny róg ekranu). Jeśli znajduje się tam ikona zamkniętej kłódki, oznacza to bezpieczne szyfrowanie przy pomocy algorytmu SSL.

TeamLab posiada certyfikat firmy Equifax, zapewniający tajność wymiany informacji. Dwukrotnie klikając na symbol kłódki otrzymasz szczegółowe informacje na temat przyznanego TeamLab certyfikatu.