Obsługa informatyczna

Oferta w 24 godziny.
Bez żadnych zobowiązań.

Zapewniamy kompleksową opiekę informatyczną rozwiązań internetowych

TeamLab oferuje opiekę w zakresie prawidłowego działania serwerów i usług. Dbamy zarówno o serwery jak i oprogramowanie – m.in. o monitoring wydajności, konsultacje w zakresie usprawnień, wdrażania poprawek i reakcję na pojawiające się błędy – nazywając to „Wsparciem technicznym”.

Oferujemy następujące dwa rodzaje współpracy Stałe wsparcie i Zlecenie (fixed price):

  Stałe wsparcie Zlecenie
(fixed price)

Darmowa wycena prac

Wszystkie wyceniane prace o wartości do 10 000 EUR są bezpłatnie.

nie dotyczy do 24 godzin

Podgląd ilości posiadanych godzin

Stały dostęp w Panelu Klienta ilości posiadanych godzin w ramach umowy serwisowej.

tak nie dotyczy

Informacja o ilości czasu poświęconego na zgłoszenie

Stały dostęp do czasu jaki został poświęcony na poszczególne zadanie.

tak nie dotyczy

Podgląd wszystkich zgłoszeń

Stały dostęp do wszystkich wysłanych zgłoszeń (za pomocą formularza, mailowo lub telefonicznie), zarówno aktualnych, jak i archiwalnych.
Dostęp do całej historii korespondencji zarówno osoby dodającej jak i osób w całej firmie.

tak tak

Monitoring prawidłowego działania serwerów i usług

Posiadamy autorskie skrypty do stałego monitoringu prawidłowego działania serwerów oraz usług. W przypadku pojawienia się problemu, automatycznie rozpoczynamy interwencję w celu jak najszybszego usunięcia problemu.

tak -

Reakcja na zgłoszenia awarii

Gwarancja reakcji na zgłoszenia awarii dot. nieprawidłowego działania usług.

pn.-pt. (8:00-18:00):
natychmiast
(maks. 3 godzin)

dni wolne od pracy:
natychmiast (maks. do 12 godzin)

do 3 dni roboczych

Natychmiastowe rozpoczęcie prac

Zgłoszone prace mogą być rozpoczęte od chwili zgłoszenia, ponieważ nie trzeba każdorazowo przygotowywać wyceny pracy.

tak -

Gwarancja rozpoczęcia prac

Gwarancja rozpoczęcia prac, które nie są awariami.

od razu po zgłoszeniu
(maks. do 2 dni roboczych)
wg indywid. ustaleń

Wsparcie systemów operacyjnych Linux i Windows

Zdalne zarządzanie i konfiguracja serwerowymi systemami operacyjnymi Linux Debian, Ubuntu Server oraz Windows Server.

tak tak

Kompleksowe wsparcie różnych serwisów

Zarządzanie i konfiguracja serwisów: Stron WWW, poczty elektronicznej, DNS, MySQL, PostgeSQL, LDAP (zobacz wspierane narzędzia).

tak tak

Poprawki i usprawnienia w aplikacjach dedykowanych

Zajmujemy się wspieraniem aplikacji dedykowanych napisanych w językach ASP.NET, Java, PHP, Python.

tak tak

Informacja telefoniczna i mailowa

Pomoc telefoniczna i mailowa, w zakresie pojawiających się problemów.

tak tak

Poszukiwanie diagnozy problemu

Wsparcie w zakresie ustalenia możliwych przyczyn problemu.

tak tak

Zdalna interwencja w zakresie problemów

Zdalna interwencja w zakresie ustalenia dokładnej przyczyny wystąpienia problemu.

tak tak

Usuwanie problemu

Naprawienie przyczyny problemu.

tak tak

Zlecanie wykonania prac

Możliwość zlecania określonych prac w ramach posiadanych usług.

tak tak

Konsultacje w zakresie wykonywania prac

Możliwość konsultacji bezpośredniej lub za pośrednictwem telefonu/maila.

tak tak

Cena już od

od 400 zł / miesiąc ustalana indywidualnie